Inschrijven voor de wachtlijst Woongroep Lindenkruis [VWL]

Wij hebben belangstelling voor mensen

 • ouder dan 50+
 • die beseffen dat wonen in onze woongroep ook het onderhouden van een band met elkaar belangrijk is.

die zich willen opgeven voor onze wachtlijst.

Let op bij het inschrijven voor de wachtlijst.

Kom je in aanmerking?

 • Je voldoet aan de inkomenseisen.
 • Je staat ingeschreven bij Thuis in Limburg.
 • Groepswonen is geschikt voor jou.
 • Je werkt mee aan de Woongroep Lindenkruis.
 • Je bent bereid om taken op je te nemen die nodig zijn om de woongroep goed te laten functioneren.
  Denk aan bestuursfuncties en/of andere werkzaamheden voor de woongroep.

Voordat je het inschrijfformulier invult, ga je na of jij dit positief kunt beantwoorden.

Hoe meld jij je aan?

 • Je vult het inschrijfformulier zorgvuldig in
 • Klik op verzenden.

Na ontvangst van het door jou ingevulde inschrijfformulier beoordeelt de Werkgroep Wachtlijst VWL of jij in aanmerking komt

 • Zo ja dan krijg jij een uitnodiging voor een gesprek met deze werkgroep.
 • Mocht dit gesprek leiden tot een positief wederzijds welbevinden dan word jij geplaatst als belangstellende op de wachtlijst Woongroep Lindenkruis nadat jij een intentieverklaring ondertekend hebt.

Goed om te weten

 • Ingeschreven staan op de wachtlijst (het eerste jaar ben je belangstellende) betekent dat je regelmatig uitgenodigd wordt om elkaar te leren kennen en de georganiseerde activiteiten en samenkomsten bij te wonen samen met leden van de woongroep. De deelname daaraan is niet vrijblijvend.
 • De geldelijke bijdrage is € 75,- per persoon per jaar.
 • Na de betaling van het inschrijfgeld en de ondertekende intentieverklaring sta je  op de wachtlijst en is het wachten op het vrijkomen van een woning.  Bij een vrijgekomen woning neemt de Werkgroep Wachtlijst VWL contact met je op.
 • De bankrekening  van de Vereniging Woongoep Lindenkruis is NL 17 RBRB 0787 7124 77

Inschrijfformulier

6 + 14 =

Woongroep Lindenkruis
Woongroep Lindenkruis

Locatie

Woongroep Lindenkruis is gevestigd in het appartementencomplex Onder de Linde hoek Capucijnenstraat en Lindenkruis in het Statenkwartier te Maastricht.
Contact & Route >